Сенсомоторна корекція

Що це таке?

Сенсомоторна корекція передбачає повернення назад по онтогенезу або принцип «замінного онтогенезу» і нове вибудовування програми психічного розвитку. Методика заміщуючого онтогенезу спрямована на корекцію причин відхилень, а не їх симптомів.

Як це працює?

Сенсомоторна корекція допомагає впоратися з труднощами у навчанні, затримкою психічного розвитку, СДУГ, розладів аутичного спектру, дислексії, дизартрії. У результаті занять стимулюється біологічно правильний руховий стереотип дитини, активізується психомоторна програма розвитку з урахуванням її етапності.

Як це допомагає?

Сенсомоторна корекція є трирівневою системою. Кожен із рівнів корекції має свою специфічну «мішень» впливу і спрямований на всі три блоки мозку». (А.В. Семенович)

1-й рівень – «рівень стабілізації та активації енергетичного потенціалу організму». Методи 1-го рівня спрямовані, насамперед, на функціональну активацію підкіркових утворень головного мозку.

2-й рівень – «рівень операційного забезпечення сенсомоторного взаємодії із зовнішнім світом». Методи 2-го рівня спрямовані на стабілізацію міжпівкульних взаємодій та спеціалізації лівої та правої півкуль.

3-й рівень – «рівень довільної саморегуляції та сенсоутворюючої функції психічних процесів». Методи 3-го рівня спрямовані на формування оптимального функціонального статусу передніх (префронтальних) відділів мозку.

До основних корекційно-розвивальних напрямків програми можна віднести:

– розвиток стовбурових структур та вестибулярно-моторних координацій (основа працездатності, тілесного здоров’я та імунітету);

– розвиток великої та дрібної моторики;

– розвиток соматогнозису (сприйняття тіла);

– розвиток сенсорних систем (зір, слух, нюх, дотик, смак);

розвиток когнітивної сфери (пам’ять, увага, мислення, сприйняття, самоконтроль та саморегуляція тощо);

розвиток комунікативної сфери (спілкування).

Як це відбувається?

У корекційний процес поетапно включені вправи 1-го, 2-го та 3-го рівнів, проте питома вага та час застосування тих чи інших методів варію’ється залежно від вихідного статусу дитини. Заняття проходить в ігровій формі за допомогою методики Floortime. Тривалість одного заняття до 45 хвилин.