Логопедична діагностика

Призначена для дітей віком від 3,5 років.

Фахівець робить глибокий аналіз типу мовного порушення, детально визначає стан та рівннь мовного розвитку дитини. Логопедична діагностика підходить для клієнтів, яким потрібна діагностика з широким описом рівня мовного розвитку.

Складається з:

– збирання анамнестичних даних (коротко);

визначення чіткого запиту;

– діагностичної взаємодії спеціаліста та дитини з конкретними логопедичними прийомами (огляд артикуляційного апарату, проби та тести, пов’язані з рівнем логопедичного розвитку).

За результатами діагностики клієнт отримує висновок з імовірним лого діагнозом, з визначенням типу мовного порушення, з детальним описом стану апарату артикуляції, а також рекомендації з направленням корекційного процесу і прийомами, які слід застосовувати для корекції даного мовного порушення.

Тривалість 60 – 80 хвилин залежно від віку та функціональних особливостей дитини.